Każda warstwa konstrukcji tarasu musi być stabilna, niezależnie na jakim podłożu jest montowana, na wylewce betonowej, płytach chodnikowych, bloczkach betonowych, fundamentach punktowych, czy nawet na warstwie gruboziarnistego żwiru.

Należy unikać bezpośredniego kontaktu konstrukcji z gruntem, a nawet z jakąkolwiek inną powierzchnią (stosować podkładki gumowe lub metalowe). Odstęp pomiędzy kolejnymi balami konstrukcji zależy od wymiarów (grubości i szerokości) warstwy, która na nią przychodzi. Odległość pomiędzy kolejnymi balami następnej warstwy, nie może  średnio wynosić mniej niż 35 cm. Taka konstrukcja jest wystarczająco sztywna (kratownica), niweluje wszelkie sprężynowanie i musi być przykręcona na każdym łączeniu.

Zaleca się, aby drewno konstrukcyjne było podobnej żywotności, co deska tarasowa. W konstrukcjach, które mają dobrą wentylację, a do tego wykonane są zgodnie ze sztuką montowania drewnianych tarasów, można użyć innego drewna do pierwszej warstwy konstrukcji (np. Modrzew Syberyjski – Bangkirai – Bangkirai). Decyzja należy do specjalisty, który buduje taras.

Zapytaj o bezpłatną wycenę

Podaj nam kilka informacji, dzięki którym będziemy mogli przygotować ofertę dla Ciebie.